Skip to main content

Autor: Pau Negre | Data: 06/2023

Els avenços tecnològics, encapçalats per la irrupció de la intel·ligència artificial, seran factors clau per a la gestió de la seguretat del pacient. Cal que comencem a gestionar-los avui, davant un horitzó d’escassetat de professionals i de canvi cap a un model assistencial orientat a la “centralitat del client”, a la “medicina 5P” i a apropar els serveis de salut als pacients.

Hi ha nombrosos estudis publicats per entitats de reconegut prestigi que analitzen les megatendències que afectaran el sector de la salut i com ha de ser la sanitat d’un futur proper, amb l’horitzó 2030 (PWC1, KPMG2, McKinsey3, Oliver Wyman4, IESE5, PHILIPS6…). D’aquests estudis es desprèn que els reptes de transformació estan marcats per la necessitat de potenciar una mentalitat digital centrada en el consumidor. Les expectatives del mercat són cada vegada més exigents. L’experiència global del pacient ha de ser òptima, fonamentada en la qualitat i la seguretat del pacient, recolzada per la tecnologia i orientada a la medicina de les 5 p (personalitzada, predictiva, preventiva, participativa i poblacional).

Un altre factor clau serà la manca de professionals, que avui ja és una realitat. La solució no és fàcil i el context empitjorarà en els propers anys amb la jubilació de la generació dels “baby boomers”. Es tracta d’una “jubilació massiva”, ja que “al llarg dels propers 10 anys, es jubilaran més de 70.000 facultatius dels seus llocs de treball”7.

Aquests canvis impactaran inevitablement en la gestió de la seguretat del pacient i canviaran l’statu quo. La intel·ligència artificial tindrà un paper clau en el canvi de model assistencial i en l’optimització del rendimient8, com també en compensar l’escassetat de professionals9 i millorar el benestar i la seguretat del pacient10.

El sector també haurà d’abordar el repte de l’eficiència, per tal de ser competitius a nivell de costos, i també el de la irrupció de nous agents en el mercat que proveiran plataformes tecnològiques que contribuiran al canvi de model i l’acceleraran. Per això, cal que les organitzacions del sector entenguin i decideixin si disposen de prou recursos i capacitats per abordar el repte en solitari o bé si hauran d’establir aliances.

Segons l’informe “Sanidad Privada, aportando valor. Análisis de situación 2022”11, publicat per la Fundació IDIS, el 70% de les empreses manifesten que destinen menys del 5% del seu pressupost de tecnologies de la informació a solucions d’intel·ligència artificial (IA) i només el 15,9% afirma tenir solucions d’IA que donen un suport complet per a certs processos. És a dir, sembla que, de moment, a la gran majoria d’empreses del sector sanitari privat, la IA ni hi és ni se l’hi espera. En l’àmbit públic les dades no són més esperançadores. Segons l’informe Índice SEIS, sobre la inversió en TIC del Sistema Nacional de Salud del 2022, “el percentatge de despesa TIC sobre el global sanitari se situa en el 1,35%, un 0,54% menys que el 2021 i encara lluny d’altres sectors i països de l’entorn europeu”12. En resum, malgrat que tot indica que la tecnologia i la intel·ligència artificial seran factors clau13, sembla que el sector no està fent bé els deures14 pel que fa a la inversió.

Per garantir que l’aplicació de la intel·ligència artificial no elevi els riscos per a la seguretat dels pacients, sinó que els redueixi, caldrà qüestionar l’statu quo i canviar l’enfocament dels sistemes de gestió per a la seguretat del pacient. Això requerirà canvis en les funcions que s’hagin d’exercir, en les competències necessàries, en l’estructura dels sistemes de gestió i, evidentment, en el suport tecnològic.

El sector està immers en un procés de transformació i l’èxit de demà dependrà del que fem avui. Per tant, és important no caure en la temptació d’una arenga d’optimisme autocomplaent i que ens qüestionem seriosament si estem fent el necessari per afrontar, amb garanties d’èxit, els reptes de la inevitable transformació.

Article publicat a la revista Forum Calidad del Club Excelencia en Gestión.

[1] PWC, 2019. “Transformation in healthcare”. https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/transformation-in-healthcare.html

[2] KPMG, 2019. “Healthcare 2030: the consumer at the center”. https://institutes.kpmg.us/healthcare-life-sciences/articles/2019/healthcare-20301.html

[3] McKinsey, 2020. “Hospital care in 2030: improving the patient experience”. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/hospital-care-in-2030

[4] Oliver Wyman, 2019. “Healthcare 2030: four economic scenarios”. https://www.oliverwyman.com/our-expertise/perspectives/health/2019/feb/healthcare-2030–four-economic-possibilities.html

[5] IESE, 2016. “Providing health care in 2030: a new role for public hospitals”. https://www.iese.edu/insight/articles/healthcare-2030-leading-public-hospitals/

[6] Philips, 2023. “Future Health Index 2023”. www.philips.com/futurehealthindex-2023

[7] ConSalud, diciembre 2021. “Alerta en Atención Primaria: jubilación masiva de los ‘baby boomers’ sanitarios”. https://www.consalud.es/profesionales/alerta-atencion-primaria-jubilacion-masiva-baby-boomers-sanitarios_106531_102.html

[8] PlantaDoce, mayo 2023. “Diagnósticos a través de la IA, un mercado de 13.300 millones para el sector salud”. https://www.plantadoce.com/entorno/diagnosticos-a-traves-de-la-ia-un-mercado-de-13300-millones-para-el-sector-salud.html

[9] IM Medico, abril 2023. “Inversión en IA, posible solución a la escasez de personal sanitario”. https://www.immedicohospitalario.es/noticia/38617/inversion-en-ia-posible-solucion-a-la-escasez-de-personal-sanitario.html

[10] El País, mayo 2021. “La inteligencia de la salud es también artificial”. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/27/el_color_de_los_mercados/1622136125_349809.html

[11] Fundación IDIS, abril 2022. “Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación 2022”. https://www.fundacionidis.com/informes/analisis-de-situacion-de-la-sanidad-privada/sanidad-privada-aportando-valor-analisis-de-situacion-2022

[12] Computer World, abril 2023. “La inversión TIC en la sanidad española aumenta un 8,86% en 2022”. https://www.computerworld.es/tendencias/la-inversion-tic-en-la-sanidad-espanola-aumenta-un-886-en-2022

[13] Pharma Market, abril 2021. “Expertos alertan de la urgente necesidad de invertir en inteligencia artificial para mejorar los sistemas sanitarios en toda Europa”. https://www.phmk.es/tecnologia/expertos-alertan-de-la-urgente-necesidad-de-invertir-en-inteligencia-artificial-para-mejorar-los-sistemas-sanitarios-en-toda-europa

[14] Capital, febrero 2023. “Inteligencia Artificial: el pilar del sistema sanitario español que reclama mayor inversión”. https://capital.es/2023/02/13/inteligencia-artificial-sanitario/