Skip to main content
NOSALTRES

Fonaments

Els fonaments recullen els nostres reptes, principis i valors més essencials, que defineixen la nostra identitat, cultura i ambicions.

Ens proporcionen una guia per a la presa de decisions i la direcció estratègica de l’empresa, i contribueixen a construir una identitat única i sòlida al mercat.

Propòsit

Ajudar els líders a imaginar el futur que volen crear i a convertir aquesta visió en realitat.

Missió

Acompanyar les organitzacions en els processos de transformació i en la millora de la gestió, per tal d’optimitzar-ne els resultats i garantir-ne la sostenibilitat.

Visió

Ser referents de coneixement i de la feina ben feta.

Valors

El nostre valor principal és la confiança, que es compon de tres conceptes que ens identifiquen i inspiren el nostre comportament. Confiança = solvència + integritat + implicació.

 

  • Solvència: capacitat per satisfer degudament els compromisos.
  • Integritat: vocació d’actuar amb honestedat i rectitud. Fer el correcte, pels motius correctes i de manera correcta.
  • Implicació: voluntat de participar de forma activa i compromesa en els assumptes en què participem.

 

Més sobre nosaltres