Skip to main content

Autor: Pau Negre | Data: 07/2024

El passat 5 de juny, Russell Longmuir, CEO de l’EFQM , va presentar, durant el Fòrum EFQM 2024 celebrat a Istanbul, el Model EFQM 2025. Culminava així un procés de revisió que ha durat uns quants mesos i en què s’ha fomentat la participació de molta gent.

Si bé sempre espero amb impaciència i celebro les publicacions de les noves edicions del Model EFQM, aquesta ha estat una ocasió encara més especial per a mi, ja que he tingut l’honor de formar part del Core Team creat per l’EFQM per ajudar a impulsar el desenvolupament del procés que ha generat aquesta última versió del Model.

És habitual revisar i millorar el Model EFQM periòdicament per tal de garantir-ne l’adequació i vigència, però aquesta vegada era especialment rellevant perquè, en l’última edició de l’any 2020, va experimentar una profunda transformació que va modificar-ne l’estructura original, definida el 1992. Per tant, després de quatre anys d’aplicació, era important avaluar-lo amb detall i ajustar tots els aspectes necessaris per acabar-lo d’afinar. A més, cal no oblidar que el Model EFQM 2020 es va crear l’any 2019 i que, des de llavors, s’han produït nombrosos canvis rellevants a nivell global, com la superació de la pandèmia de la COVID-19, disrupcions en la cadena de subministrament, l’increment de la inflació, l’aparició i consolidació del teletreball, la irrupció de la intel·ligència artificial generativa, conflictes geopolítics i un augment de la polaritat política, el reforç de la lluita global contra el canvi climàtic o la instauració de la tecnologia 5G.

El resultat final d’aquesta nova revisió confirma la solidesa de la base i l’estructura creades per al Model EFQM 2020, ja que, en termes generals, es mantenen tal com estaven. En una publicació recent, Ignacio Babé, director general del CEG, ho expressava de la manera següent: “S’han canviat moltes coses en el Model, probablement imperceptibles per als que no el coneixeu en detall, però no ha canviat en l’essencial: els 3 blocs, 7 subcriteris i 28 subcriteris”.

És cert que els principals canvis introduïts en el Model EFQM 2025 s’han centrat en:

  1. Simplificar el llenguatge per descriure tant el Model EFQM com el REDER.
  2. Clarificar la terminologia i els continguts.
  3. Reforçar la coherència i lògica interna del Model.
  4. Emfatitzar la finalitat d’ajudar les organitzacions a impulsar un èxit sostenible (“driving sustainable performance”).

No obstant això, també s’han fet nombroses millores pel que fa als continguts, per garantir la solidesa i l’adaptació del Model als aspectes emergents que afecten la gestió de les organitzacions. En línies generals:

  1. S’han matisat/ajustat alguns títols de subcriteris.
  2. S’han introduït millores en els punts guia dels subcriteris per garantir-ne la solidesa i reforçar conceptes com el lideratge, la resiliència i continuïtat del negoci, la sostenibilitat i la gestió de les dades mitjançant noves tecnologies.
  3. S’ha reestructurat la segmentació de tipologies de resultats estratègics i operatius.

En resum, l’essència del Model EFQM 2020 es manté. Tot i així, s’han incorporat millores que destaquen aspectes rellevants que no eren tan explícits i que reforcen el rol inspirador del Model.

Finalment, cal destacar que també s’han introduït dos canvis en el sistema de reconeixement EFQM:

  • Els nivells de reconeixement ja no es limitaran al 200+, 300+, 400+, 500+, 600+ i 700+, sinó que s’obren a tot el ventall de puntuacions possibles, incloent el 100+ i també els nivells superiors (800+ i 900+) en cas que s’assoleixin.
  • A partir d’ara, serà possible obtenir un reconeixement EFQM mitjançant un diagnòstic ràpid que pràcticament no requerirà cap tipus de preparació de documentació per part de l’organització, però que estarà limitat a un nivell màxim de reconeixement de 200+.

Aquest últim canvi em sembla especialment rellevant, ja que permetrà a les organitzacions, en especial a les petites i mitjanes empreses, d’iniciar-se en l’ús del Model EFQM i comprovar-ne l’aportació de valor, en rebaixar-se el cost i la complexitat de preparació de la documentació requerida. Ara toca analitzar tots aquests canvis amb detall i determinar-ne l’eficàcia a l’hora d’estimular i millorar la nostra capacitat per avaluar organitzacions.

El Model EFQM no és un destí en si mateix, sinó una eina que ens acompanya en el camí de la millora de la gestió per assolir un èxit sostenible. Aquesta nova edició és, per tant, una nova i interessant etapa d’aquest enriquidor trajecte.