Skip to main content

Autor: Pau Negre | Data: 04/2024

Amb la finalitat d’assegurar la vigència i l’adequació de les seves normes, l’Organisme Internacional de Normalització (ISO)

les revisa periòdicament (aproximadament cada 6-8 anys). Així, la versió original de la norma ISO 9001 es va publicar el 1987 i, des de llavors, se n’han fet quatre revisions (els anys 1994, 2000, 2008 i 2015).

Tot i que l’any 2021 hauria tocat emprendre un nou procés de revisió de la norma ISO 9001, el grup de treball ISO/TC 176/SC2 va determinar que no era necessari i va emetre la confirmació sense canvis de la versió actual (ISO 9001:2015). Paral·lelament, també va decidir iniciar un “projecte en etapa preliminar” per poder determinar l’existència d’alguna nova evidència que pogués donar peu a una actualització anticipada de la ISO 9001, que va culminar amb la determinació d’iniciar l’actualització de la norma abans de la pròxima revisió formal.

A hores d’ara, la norma ISO 9001:2015 es troba oficialment en procés de revisió, igual que la ISO 14001:2015. Per a això ja s’ha constituït un grup de treball que està debatent els canvis proposats i redactant esborranys de caràcter intern. En principi, la publicació en anglès de totes dues normes, amb les corresponents actualitzacions, està prevista per a finals del 2025.

D’altra banda, s’acaba de publicar una petita esmena a la norma ISO 9001, concretament al text comú que comparteixen totes les normes de sistemes de gestió certificables. Aquesta esmena incorpora el requisit de determinar si el canvi climàtic és una qüestió rellevant o no i, per tant, obliga les empreses a tenir en compte la rellevància dels riscos del canvi climàtic en la seva anàlisi del context de les organitzacions i les necessitats de les parts interessades.

El nou text afecta les dues clàusules següents:

  • 4.1 Comprensió de l’organització i el seu context, a la qual s’incorpora la frase “L’organització ha de determinar si el canvi climàtic és una qüestió rellevant”
  • 4.2 Necessitats i expectatives de les parts interessades, a la qual s’afegeix el text: “NOTA: Les parts interessades pertinents poden tenir requisits relacionats amb el canvi climàtic“. 

Aquesta modificació s’ha introduït com a mesura de suport a la Declaració de Londres sobre el Canvi Climàtic de l’ISO, en la qual es compromet a contribuir a l’agenda climàtica a través de les seves normes i publicacions. La finalitat general (determinar les qüestions rellevants per al sistema de gestió) i els requisits de les clàusules romanen inalterats. Aquesta és, per tant, una única esmena amb el fi de garantir que les empreses tinguin en compte la rellevància dels riscos del canvi climàtic, així com la seva possible incidència en els seus sistemes de gestió i que, en cas necessari, adoptin mesures per abordar les qüestions pertinents.

Així doncs, cordeu-vos el cinturó, perquè venen canvis, que sempre són un estímul que ens anima a sortir de la nostra zona de confort i ens ajuda a evolucionar.