Skip to main content

Autor: Laura Camprubí | Data: 05/2024

En els darrers anys hi ha hagut un augment significatiu en l’activitat normativa en matèria de sostenibilitat, liderada sobretot per la Comissió Europea. El 2024 serà un any clau amb l’entrada en vigor de diverses normatives que influiran principalment en grans empreses i entitats financeres, amb repercussions en tota la cadena de valor. Aquests canvis normatius tenen com a objectiu fomentar una millora tangible en les condicions ambientals i la protecció dels consumidors a curt i mitjà termini.

Actualment, la sostenibilitat és un element crucial en el món empresarial, no només per complir amb la legislació vigent sobre aspectes ambientals, socials i de governança, sinó també com a estratègia clau per incrementar la competitivitat i atraure inversió. La consciència creixent sobre els límits dels recursos naturals i els impactes ambientals negatius exigeix una revisió dels models de negoci. Aquest context requereix un lideratge compromès que equilibri els beneficis econòmics i l’impacte social i ambiental, actuant com a catalitzador del canvi cap a pràctiques empresarials sostenibles que estiguin alineades amb els valors de l’organització.

Recentment, s’han implementat noves disposicions relacionades amb el canvi climàtic dins de les normes de sistemes de gestió ISO, la qual cosa requereix un lideratge informat que entengui profundament l’organització i el seu entorn, així com les expectatives de les parts interessades. Específicament, la norma ISO 9001 ara exigeix que les organitzacions considerin com el canvi climàtic podria afectar la qualitat dels seus productes o serveis i la satisfacció dels seus clients.

Per afrontar aquest repte, és crucial analitzar detalladament el context, les necessitats dels grups d’interès i com aquests elements influencien els riscos i les oportunitats relacionats amb el canvi climàtic, així com altres aspectes de la sostenibilitat. El primer pas consisteix a comprendre els riscos i les oportunitats associats al clima

Pel que fa als riscos, n’hi ha de dos tipus:

  • Per una banda, els riscos derivats de la transició cap a una economia baixa en emissions, com ara l’aplicació legal de límits d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, la implementació de noves tecnologies que poden alterar la competitivitat o els canvis en l’oferta o la demanda de recursos i productes.
  • I per una altra, els riscos que es vinculen amb els efectes directes del canvi climàtic com, per exemple, les apagades elèctriques i la seva repercussió en grans empreses o l’obertura de noves rutes comercials a causa del desglaç del mar de Bering.

Pel que fa a les oportunitats, examinarem com la millora en l’eficiència energètica i la gestió sostenible dels recursos es poden traduir en estalvis significatius i en una reducció de les emissions. Avaluarem també com l’oferta de productes i serveis de baixes emissions pot potenciar la competitivitat i satisfer les noves preferències dels consumidors, i com el canvi climàtic pot inspirar noves línies de productes o serveis que reforcin les empreses.

En resum, el canvi climàtic representa un desafiament urgent i una oportunitat per a les organitzacions. Gestionar eficaçment els riscos climàtics i aprofitar les oportunitats disponibles pot fomentar la innovació, la resiliència i la sostenibilitat, i millorar així la posició competitiva i financera de les empreses a llarg termini. Amb lideratge proactiu, consciència i un compromís ferm amb la sostenibilitat, podem transformar els desafiaments en oportunitats i avançar cap a un futur més sostenible per a tots.