Skip to main content
Consultor

Josep Pla

Josep porta més de 25 anys assessorant empreses sobre sistemes de gestió ambiental i de seguretat i salut en el treball i se sent còmode abordant la normativa i buscant la manera més funcional d’implantar-la. Està especialitzat en legislació ambiental, seguretat i salut laboral i seguretat industrial i energia.

És enginyer industrial per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002), té un màster en Tecnologia Ambiental i és tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals amb les tres especialitats: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada. També és auditor IRCA.

Àrees d’activitat:

Medi ambient, reglament EMAS, Guia de Bones Pràctiques de Ports de l’Estat, energia i ISO 50001, auditories legals de prevenció de riscos laborals i ISO 45001.

sin-foto