Lean Management Lean Management

Lean ManagementLean Management
  comtecquality.com  

Per a què serveix?

Per produir més, amb menys. Tan senzilla com això és la premissa del lean management. La metodologia lean permet adequar la nostra capacitat a la demanda i als canvis constants que ens envolten, eliminar la variabilitat del dia a dia, implicar els treballadors en la millora progressiva i la resolució proactiva i eficient dels problemes, augmentar l’eficiència, la competitivitat i la sostenibilitat a mitjà-llarg termini i aconseguir una relació de cost-efectivitat significativament favorable.

En què consisteix?

El lean management és una filosofia de gestió que entén l’organització com un tot que actua simultàniament i en una mateixa direcció cap a un objectiu comú. Fent ús del mètode científic PDCA i d’eines lean, com ara l’A3 o el diagrama de flux de valor (value stream map), es treballa per obtenir una visió global dels processos i facilitar una comunicació efectiva que permeti que la feina es desenvolupi de manera fàcil i fluida. Per aconseguir-ho, serà clau eliminar les activitats que no aporten valor afegit; és a dir, tot allò que el client no percep i que, per tant, no podrà valorar.

Referències

Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Martorell.


  comtecquality.com  
Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar