Sovint, la quantitat i diversitat d’eines i models de gestió, certificacions i acreditacions, planteja als gestors un cert dubte o confusió respecte a quina d’aquestes és la més adient per a la seva organització.

Per facilitar aquesta presa de decisió, Pau Negre Nogueras, Soci i Director Executiu de COMTEC, s’ha inspirat en la coneguda Theory of Human’s Motivations, d’Abraham Maslow, que divideix jeràrquicament les necessitats en fisiològiques, de seguretat, socials, d’autoestima i d’autorealització.

Extrapolar aquesta estructura piramidal al món de la gestió, ens permet classificar i endreçar les diferents eines i models de gestió, certificacions i acreditacions existents, per tal d’ajudar-nos a identificar què ens convé més aplicar en funció de les necessitats de l’organització.

Vols saber quina és la que més es adecua a la teva organització? Llegeix el nostre article.