El Model EFQM d’Excel·lència és un marc fonamental per a l’avaluació i millora de les organitzacions per a que puguin assolir una excel·lència sostinguda en la seva gestió. A partir de l’autoavaluació segons el Model EFQM, s’identifiquen febleses i fortaleses que serviran per a establir un Pla d’Acció per l’organització, tant si no està en procés de planificació estratégica