A l’hora d’implementar un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 en una organització, podem cometre una sèrie d’errors que poden dificultar el funcionament correcte del sistema. El present document tècnic, amb nombroses referències a punts de la norma, pretén ser una guia per evitar errors a l’hora d’interpretar aquesta nova versió, fruit de la nostra experiència en la seva implementació, el debat amb les entitats certificadores i les valoracions internes entre el nostre equip de consultors.