A falta d’un trimestre pel compliment del termini establert, ens trobem amb hospitals amb els deures fets, mentre que d’altres hauran de fer un darrer esforç important si volen assolir el nivell mínim per a obtenir l’acreditació sanitària. Les diferents posicions de partida i estratègies seguides pels centres per a afrontar el repte de l’acreditació han condicionat la seva evolució i les seves possibilitats d’acreditar-se.