Cada any desenes de milions de pacients al món moren o pateixen lesions incapacitants com a conseqüència d’una atenció o pràctica mèdica insegura. Són dades de l’Organització Mundial de la Salut, que també informa que gairebé un de cada deu pacients pateix algun dany en rebre atenció sanitària. A aquests danys innecessaris que rep el pacient com a conseqüència del procés d’assistència sanitària (i no a conseqüència de la malaltia) se’ls anomena esdeveniments adversos i alguns estudis indiquen que són evitables en més de tres quartes parts dels casos.