Books of the Col·lecció:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'

Fonaments de la qualitat assistencial

Llibre que ajuda a definir el concepte de "qualitat" en l'àmbit dels serveis assistencials, donant a conèixer els elements que integren la qualitat i com és possible objectivar-la i mesurar-la.

‘Lean Healthcare’

Llibre sobre la utilització del Lean Management en processos assistencials a través de l'anàlisi de les diferents eines, etapes i aspectes importants que han de tenir-se en compte a l'hora d'implementar un projecte o iniciar un “camí Lean” en una organització sanitària.

Eines per a la gestió de la qualitat assistencial

Llibre que recopila les principals eines per a la gestió de la qualitat, consistents en un conjunt de tècniques gràfiques orientades a facilitar el procés de diagnòstic i resolució de problemes de qualitat a persones que posseeixen escassa formació en estadística.
Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar