La Fundació Salut Empordà obté la certificació ISO 9001:2015 del seu servei de Diagnòstic per la Imatge

El repte de Fundació Salut Empordà era implantar i certificar un sistema de gestió de la qualitat sobre la base de la norma ISO 9001:2015 per al servei de Diagnòstic per la Imatge de l’organització.

A més, l’objectiu era fer-ho de forma integrada a la idiosincràsia i mecanismes de treball del servei, per garantir una plena integració del sistema i minimitzar el seu cost operatiu.

Comtec va acompanyar a la Fundació en el camí cap al seu objectiu i va apostar per integrar en el procés un sistema de gestió de la qualitat adaptat a les seves necessitats i integrat en el conjunt de l’organització.