La Fundació Hospital de Campevànol obtè l’acreditació sanitària per als seus Equips d’Atenció Primària

L’Hospital de Campdevànol volia obtenir en 2015 l’acreditació sanitària de Catalunya per als seus equips d’atenció primària, d’acord amb els requeriments del Model d’Acreditació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El projecte va concloure amb l’acreditació del centre amb una puntuació de 96 sobre 100 en l’avaluació externa. El resultat ha estat un èxit per al centre atès que ha superat amb escreix la puntuació mínima de 60 per acreditar-se. En haver obtingut un percentatge de compliment dels estàndards superior a 80, l’Hospital de Campdevànol no ha de sotmetre’s a una altra avaluación fins a passats els tres anys.