La Fundació Claror es certifica sobre la base de la Norma ISO 9001 i avala l’alta qualitat dels seus serveis

La Fundació Claror contacta amb Comtec l’any 2017 per abordar un projecte de reconeixement del nivell d’excel·lència sobre la base del Model EFQM. En el transcurs d’aquest projecte s’identifiquen i aborden diverses oportunitats de millora, entre elles certificar un sistema de gestió de la qualitat sobre la base de la norma ISO 9001 i publicar una carta de serveis. Per abordar tots dos projectes, es torna a requerir el suport de Comtec.

La Fundació Claror es va proposar implantar i certificar un sistema de gestió de la qualitat, sobre la base de la norma ISO 9001, en tots els centres de gestió pròpia.

La Fundació Claror va obtenir la certificació ISO 9001 del seu sistema de gestió de la qualitat l’abril de 2018, després de 4 mesos d’implantació i cap no conformitat detectada, gràcies al lideratge de la direcció de l’organització i a l’esforç dels seus professionals per treballar al costat de Comtec al llarg de tot el projecte.