La Fundació Claror elabora la seva carta de serveis

La Fundació Claror contacta amb Comtec l’any 2017 per abordar un projecte de reconeixement del nivell d’excel·lència sobre la base del Model EFQM. En el transcurs d’aquest projecte s’identifiquen i aborden diverses oportunitats de millora, entre elles certificar un sistema de gestió de la qualitat sobre la base de la norma ISO 9001 i publicar una carta de serveis. Per a abordar tots dos projectes, es torna a requerir el suport de Comtec.

La Fundació Claror es proposa elaborar i publicar una Carta de Serveis, amb la finalitat de continuar avançant en el seu compromís de qualitat, orientació a l’usuari, transparència i millora contínua.

Després de 3 mesos de projecte es va publicar la Carta de Serveis de la Fundació Claror, mitjançant la qual comunica informació corporativa, enumera les seves prestacions, i estableix els seus compromisos i obligacions cap als seus usuaris, contribuint així a la transparència de l’organització i mantenir informats als seus grups d’interès.