Equivalenza obté la certificació ISO 9001:2015

Equivalenza es va proposar aconseguir la implantació i certificació d’un sistema de gestió de la qualitat sobre la base de la Norma ISO 9001:2015 per aconseguir processos més eficaços i estables que garantissin el subministrament de productes i serveis sota alts estàndards de qualitat. Gràcies al procés, l’entitat va millorar, d’una banda, la capacitat
de control del producte que s’envia a les tendes per ser venut i, per l’altre, la capacitat de control i actuació sobre els proveïdors que realitzen la producció del producte.