El Grup Sant Pere Claver defineix el Pla Estratégic 2016-2019

El Pla Estratègic és un document en què els responsables d’una organització recullen l’estratègia que l’empresa ha de seguir a mitjà termini (entre 3 i 5 anys). Primerament, s’analitza i diagnostica la situació de l’empresa per conèixer i entendre la seva realitat. A continuació, es fa la declaració dels objectius que es consideren estratègics, sempre en termes quantificables, i es defineixen les estratègies corporatives que poden donar resposta a les necessitats identificades. Posteriorment es concreta un pla d’actuació en què s’integraran seqüencialment les principals accions que cal emprendre. Finalment, s’avalua l’aplicació d’aquestes estratègies i accions i es fa el seguiment.

El Grup Sant Pere Claver va voler definir el Pla Estratègic 2016-2019 on definir els objectius a desenvolupar els propers anys en un termini de set mesos i amb el propòsit d’implicar activament a tot el personal, des del Comitè de direcció i el Patronat als comandos. El document final és el resultat d’un intens treball realitzat durant el 2015, en el qual han intervingut directament més de 40 professionals de la institució.