El Club de Campo Villa de Madrid elabora la seva carta de serveis

El Club de Campo Villa de Madrid assumeix el repte de crear la seva Carta de Serveis, amb la finalitat d’avançar en el seu compromís
cap a la qualitat, orientació a l’usuari, transparència i millora continua.
Per a l’elaboració de la Carta de Serveis, el Club va requerir del suport de Comtec.