El Lean millora l’eficiencia organitzativa de la planta de sociosanitaris del Sagrat Cor

El centre va creure interessant fer una anàlisi de l’eficiència organitzativa d’una Planta d’Hospitalització de pacients sociosanitaris amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció oferta i la satisfacció dels professionals, a través de reduir el percentatge de temps i tasques de no valor afegit per al pacient entre altres aspectes, mitjançant l’aplicació de la metodologia Lean.

Després de l’aplicació de la filosofia Lean, en un període de 2 mesos els indicadors d’eficiència organitzativa van millorar notablement. En primer lloc, els pacients van rebre abans els seus menjars. En segon lloc, la millora de coordinació entre l’equip d’auxiliars i també entre auxiliars i infermeria va permetre començar a fer llits abans, atès que la resta d’activitats dels auxiliars, com la higiene als pacients, ja les havien pogut acabar. En tercer lloc, amb el seguiment de l’estàndard es va reduir el temps de reacció dels professionals a la trucada d’un timbre. Amb això, la Planta d’Hospitalització de pacients geriàtrics va millorar la seva eficiència organitzativa, reduint la sensació d’estrès dels seus professionals i l’acumulació de tasques al llarg del dia.