Benito Menni, primera entitat de salut mental que es certifica d’acord amb UNE 179003

2014

El juny de 2014 el Centre Assistencial de Salut Mental Benito Menni va obtenir la certificació UNE 179003 de gestió de riscos per a la seguretat del pacient. D’aquesta manera es convertia en la primera organització amb aquesta certificació en el sector de la salut mental a Espanya, i en la primera de Catalunya pel que fa al sector de la salut en general. Tanmateix, Benito Menni no s’ha conformat amb la certificació d’un únic servei, sinó que ha certificat tot el conjunt de la seva activitat.