Model EFQM versió 2020: Qui va dir por?

Article de Susana Fábregas, Directora de Vida Asociativa del Club Excelencia en Gestión, publicat a la revista Forum Calidad que recull la jornada celebrada pel Club Excelencia en Gestión amb el lema: “De la versió 2013 a la versió 2020 del Model EFQM. Com fer una transició exitosa.” En aquesta jornada va participar Pau Negre, soci i director de Comtec Quality, un dels Redex de Referència del Club Excelencia en Gestión, que es va encarregar de la base teòrica sobre els principals aspectes que aporta l’actual Model EFQM.

Pau va explicar com el Model EFQM ha passat de ser un marc global de gestió per estructurar i desenvolupar l’excel·lència sostinguda a un altre que ajuda a les organitzacions a gestionar el canvi i millorar el seu rendiment: “L’essència del Model EFQM no ha canviat, continua considerant important als clients i les persones, centrant-se en els grups d’interès amb perspectiva a llarg termini. I també continua posant en relleu les relacions causa-efecte entre perquè una organització fa alguna cosa, com ho fa i què aconsegueix amb les seves accions.”

Podeu accedir a l’article clicant el botó PDF.