Eines Eines

A COMTEC oferim als nostres clients la possibilitat d’adquirir aplicacions informàtiques que cobreixin les necessitats actuals existents. El desenvolupament d’aquestes eines és, en alguns casos, propi de Comtec i, en d’altres, el resultat d’una aliança estratègica amb alguns desenvolupadors. Mostrem alguns exemples a continuació:

Combo és un software de suport empresarial que ofereix una solució integral per facilitar la gestió de tasques, processos, documents i registres, la comunicació interna, la confecció d’indicadors i quadres de comandament, l’elaboració de reports… El programa, que facilita la centralització de totes les dades de l’empresa, és intuïtiu, modular, customitzable y permet exportar fàcilment les dades a Excel i gestionar l’accés i els permisos. A més, l’accés és online, pel que per utilitzar-lo només cal un dispositiu amb accés a internet.
Iristr és una aplicació pensada per a qualsevol Auditor, Consultor, Director de Qualitat o Responsable de departament i/o processos. Permet realitzar qualsevol tipus de control mitjançant checklist o auditoria personalitzada segons les necessitats de cada usuari i a través de qualsevol dispositiu: tablet, smartphone o ordinador. Si desitja veure un vídeo explicatiu de l’aplicació, faci clic aquí.
PER és una potent eina dissenyada pel Club de Excelencia en Gestión per dur a terme autoavaluacions en organitzacions, d’acord amb els requeriments del Model EFQM d’Excel·lència, que facilita i simplifica l’autodiagnòstic. La innovadora interfície d’anàlisi gràfica de Perfil captura les dades de l’autoavaluació i exposa, en temps real, els resultats en un variat espectre de representacions gràfiques, tant numèriques com gràfiques.
Benchmark és un programa que permet transformar les dades pròpies i de la competència en informes de benchmarking per a situar l’organització i els seus assoliments en el marc del mercat. Mitjançant un senzill sistema de creació i emplenament de taules i indicadors, se n’extreuen els corresponents informes.
Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar