Míriam Márquez

Consultora

La qualitat i el medi ambient han estat els dos principals interessos de Míriam Márquez des que es va diplomar en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per això mateix va cursar a la UPC un màster d’Enginyeria dels Recursos Naturals. Com a tècnica en control de sistemes de gestió ISO 9001 i 14001, Míriam té experiència en el control de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient i en auditories internes a empreses.