Pau Negre

Soci i Director Executiu

Perfeccionista, innovador i compromès. No és estrany que la qualitat i l’excel·lència siguin els pilars fonamentals en què sempre s’ha basat la carrera de Pau Negre. Soci i director executiu de Comtec Quality, és un viu exemple de la millora contínua que ell mateix defensa: llicenciat en Administració d’Empreses per la Universitat Internacional de Catalunya i PDD (Programa de Desenvolupament Directiu) per la IESE Business School, va cursar el màster europeu de Total Quality Management i el màster de Gestió de la Qualitat en l’Empresa de la UPC; també és avaluador acreditat i llicenciatari d’EFQM pel Club d’Excel·lència en la Gestió. Les seves àrees d’especialització són el desenvolupament estratègic, l’avaluació d’organitzacions, la gestió del canvi, l’excel·lència en la gestió, la gestió de la qualitat, la millora contínua i la gestió per processos. L’avalen nombroses referències en el sector dels serveis, especialment en l’àrea de la sanitat, i en l’Administració pública, l’educació i el sector industrial. D’altra banda, Pau ha impartit classes a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona (UdG), la Unió Consorci Formació (UCF) i l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris (ACES). Participa com a vocal professional en el Programa AUDIT de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i és membre d’una Comissió d’Avaluació i també de la Comissió Específica de Certificació de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat. És autor de nombroses presentacions i diversos articles per a llibres i publicacions.