Eva Bistuer

Consultora

Abans de finalitzar el màster en Gestió de la Qualitat, Innovació i Millora, Eva Bistuer ja es va incorporar a Comtec. Per a aquesta diplomada en Administració i Direcció d’Empreses i certificada com a auditora en cap de sistemes de gestió de la qualitat i avaluadora del model EFQM, l’excel·lència en la gestió és alhora una guia i una obsessió. Té experiència en gestió de la qualitat, millora contínua, gestió per processos i gestió de riscos per a la seguretat del pacient. Ha liderat projectes d’implantació de sistemes de gestió de la qualitat i de gestió de riscos per a la seguretat del pacient, i també projectes de cartes de serveis, acreditació sanitària, benchmarking i desplegament de plans operatius. Les seves especialitats són la salut en general i la salut mental en particular.