Enquesta de clima laboral Enquesta de clima laboral
Enquesta de clima laboral
Fundació Unió Catalana d’Hospitals
Publicacions

Referències

Enquesta de clima laboral


Enquesta de clima laboral
  comtecquality.com  

Lafotogràfica_MG_5259

Per a què serveix?

Per conèixer els punts forts i els punts febles de la nostra organització des del punt de vista dels treballadors. Les enquestes de clima laboral són molt importants per saber com es perceben les condicions de l’entorn de treball i el nivell de satisfacció del treballador, ja que el benestar dels empleats millora el seu acompliment laboral.

En què consisteix?

A partir de les respostes del qüestionari de clima laboral, Comtec treballa en l’explotació, l’anàlisi i la interpretació de les dades. Es redacta un informe detallat en què s’especifica la situació de cadascun dels paràmetres i s’ofereix una presentació d’aquest informe.

Referències

Hospital de Campdevànol, Hospital de Mollet.


  comtecquality.com  
Enquesta de clima laboral
Fundació Unió Catalana d’Hospitals

Publicacions

Referències