Aquest curs, impartit pel soci i director executiu de Comtec, Pau Negre, estadirigit a persones que tinguin intenció de qualificar-se com a Avaluador Acreditat EFQM i a aquells que vulguin un coneixement més detallat del Model EFQM d’Excel·lència i lògica de la Matriu de puntuació REDER.

Empresaris, Directius en general i Professionals de l’Empresa, Universitat i Administració Pública, de qualsevol tipus de funció o responsabilitat, que vulguin:

 • Conèixer en profunditat el Model EFQM d’Excel·lència i les tècniques d’avaluació i puntuació.
 • Acreditar-se personalment com a Avaluadors del Model
 • Adquirir la Llicència en Mercat Obert per impartir cursos oficials de EFQM.

24, 25 i 26 de novembre a Barcelona. 09:00 – 18:30 hores. Tercer dia: 09:00-14:00 hores. Esmorzars inclosos.

Esdeveniments relacionats

 • 2016-06-28 09:00 - 2016-06-28 18:00

  OBJECTIUS

  L’objectiu de la jornada és que els directius assistents adquireixin hàbits bàsics provinents del coaching per reforçar les seves habilitats directives: lideratge, responsabilitat, delegació, concentració, que els puguin aplicar l’endemà mateix en el seu lloc de treball. La base conceptual de la jornada està basada en la filosofia de El Joc Interior del Treball de Timothy Gallwey, pare del coaching modern.

  A QUI VA DIRIGIT

  Seminari obert a perfils directius amb la voluntat d'aprendre tècniques de gestió del lideratge, desenvolupament d'habilitats de treball en equip i estratègies per treure el màxim rendiment en diferents àrees que afegeixen valor a la teva empresa.

  METODOLOGIA

  • Cadascun dels temes s’inicia amb un joc de rol o una activitat de reflexió individual que després es posa en comú
  • De cada exercici s’extreuen conclusions i aprenentatges directament aplicables en el dia a dia
  • Es combinen vídeos, lectures, collages i altres tècniques d’aprenentatge
  • Els propis alumnes determinaran quins continguts volen prioritzar en funció de les seves necessitats i expectatives

  CONTINGUTS

  1. El treball i el perquè del treball
  2. Lideratge i visió del negoci
  3. Responsabilitat i elecció en la presa de decisions
  4. La delegació: transposició i concentració
  El curs té una durada de 8h i un preu 240€. Inclou esmorzar i dinar. Inscripcions obertes fins el 21 de juny aquí.
 • 2016-11-15 09:30 - 2016-11-15 18:00
  capçaleradades_tecniques-01 Necessites ser més eficient? Dediques massa temps a solucionar els problemes del dia a dia? Et podem ajudar! Presentem el curs TÈCNIQUES I IMPLANTACIÓ DE LA MILLORA CONTÍNUA de la mà de Cristina Fontcuberta, el dia 15 de novembre, de 9.30h a 18h, a Barcelona. Els inscrits abans del 15 d'octubre tenen el 15% de descompte. A QUI VA ADREÇAT Professionals de tots els sectors que busquen optimitzar la gestió, resoldre problemes de manera àgil i fer més eficient la seva oferta, tant per a l'equip intern com per al client. OBJECTIUS Interioritzar el concepte de "millora contínua". Conèixer eines que optimitzin el temps i el cost dels processos de gestió.  Possibilitar que l'empresa pugui oferir béns o serveis més eficients: més ajustats a la demanda del client, amb molta més rapidesa, a un cost més baix i amb la qualitat assegurada. CONTINGUTS
  1. Introducció a la gestió per processos.
  2. Metodologia PDCA per a la millora contínua.
  3. Filosofia Kaizen.
  4. L'eina A3 per organitzar informació.
  5. Exemples pràctics.
  DOCENT – CRISTINA FONTCUBERTA Especialista en Lean Management i en Procesos de Millora Contínua, és consultora de Comtec des del 2014. Enginyera industrial per IQS, amb un máster en Gestió Sanitaria i certificada com a Lean Practitioner per la UPC i l'Institut Lean Management. Com no podia ser d'una altra manera, els seus cursos són dinàmics i eficients. icones-01 Preu*: 350€ sense IVA. Àpats inclosos. 15% de descompte per als inscrits abans del 15 d’octubre. Els nostres cursos són bonificables i ens ocupem de la tramitació. Ens reservem el dret de suspendre les formacions si el nombre d'inscripcions no arriba a la quota establerta per curs. En cas de suspensió es reemborsarà l'import abonat. icones-03 Oferim cursos fets a mida, impartits pels nostres consultors, in-company o a les nostres instal·lacions. Consulta el catàleg de cursos a www.comtecquality.com icones-02 23 i 24 NOVEMBRE: Anàlisi de Costos per a la Presa de Decisions 1 DESEMBRE: Coaching Exprés per a Directius  

  INSCRIPCIÓ

 • 2016-11-23 09:30 - 2016-11-24 18:00
  capçaleradades_analisi-01 Podem fer aquesta inversió? Estic tenint en compte tota la informació rellevant? Sovint el dia a dia no ens deixa valorar la situació amb prou calma i a més, no sempre disposem de les eines per valorar les conseqüències. Presentem el curs ANÀLISI DE COSTOS PER A LA PRESA DE DECISIONS de la mà de Núria Villaescusa, els dies 23 i 24 de novembre, de 9.30h a 18h, a Barcelona. Els inscrits abans del 23 d'octubre tindran el 15% de descompte.  A QUI VA ADREÇAT Professionals que necessitin conèixer la dinàmica dels costos d'una empresa. OBJECTIUS Adquirir els coneixements bàsics en matèria de comptabilitat de costos. Saber identificar quina és la informació important per a la presa de decisions en una situació específica tenint sempre en compte el context en què es troba l'empresa. CONTINGUTS
  1. Principis bàsics de la comptabilitat de costos.
  2. Tipus de costos.
  3. Costos estàndard i càlcul de desviacions.
  4. Tipus de sistemes de costos.
  DOCENT – NÚRIA VILLAESCUSA Consultora especialitzada en Control de Gestió, incloent-hi els àmbits específics de comptabilitat financera, de costos i gestió de riscos del negoci en empreses grans, mitjanes i petites. Economista i Executive MBA per IESE, és directora financera a una empresa de serveis. Com a docent, imparteix classes a la prestigiosa escola de negocis IESE Business School. icones-01 Preu*: 850€ sense IVA. Àpats inclosos. 15% de descompte pels inscrits abans del 23 d’octubre. Els nostres cursos són bonificables i ens fem càrreg de la tramitació. Ens reservem el dret de suspendre les formacions si el nombre d'inscripcions no arriba a la quota establerta per curs. En cas de suspensió s'efectuarà el reemborsament de l'import abonat. icones-03 Oferim cursos fets a mida, impartits pels nostres consultors, in-company o a les nostres instal·lacions. Consulta el catàleg de cursos a www.comtecquality.com icones-02 12 DESEMBRE: Curs Coaching Exprés per a Directius

  INSCRIPCIÓ

 • 2016-12-20 09:30 - 2016-12-20 18:00
  capçaleradades_coaching_v2-01 Identificar el model de personalitat de l’altre per poder comunicar-te millor pot marcar la diferència. Això ho apendràs al curs COACHING EXPRÉS PER A DIRECTIUS de la mà de Jordi Besora, el dia 12 de desembre, de 9.30h a 18h, a Barcelona. Els inscrits abans del 12 de novembre tindràn un 15% de descompte.  A QUI VA ADREÇAT Perfils directius que necessitin desenvolupar habilitats de treball en equip, aprendre tècniques de gestió del lideratge i estratègies per treure el màxim rendiment del seu equip. OBJECTIUS Adquirir hàbits bàsics provinents del coaching per reforçar les habilitats directives: lideratge, responsabilitat, delegació, concentració, de manera que els puguin aplicar l'endemà mateix en el seu lloc de treball. CONTINGUTS La base conceptual de la jornada està basada en la filosofia de El Joc Interior de Timothy Gallwey, pare del coaching modern.
  1. Lideratge i visió de negoci.
  2. Responsabilitat i elecció en la presa de decisions.
  3. La delegació: transposició i concentració.
  4. El treball i el perquè del treball.
  DOCENT – JORDI BESORA Consultor de Comtec des del 2014 i coach des del 2009. Es va formar a l'Escola Europea de Coaching i reivindica que en aquesta disciplina "sempre estem en fase d'alumne permanent". En els seus cursos aplica tècniques per reforçar les habilitats directives i comunicatives que ja tenim a dins. Es declara fascinat pel Tim Gallwey i "pel joc interior que tots juguem mentre per fora vivim la vida." icones-01 Preu*: 250€ sense IVA. Àpats inclosos. 15% de descompte per als inscrits del 15 de novembre. Els nostres cursos són bonificables i ens fem càrreg de la tramitació. Ens reservem el dret de suspendre les formacions si el nombre d'inscripcions no arriba a la quota establerta per curs. En cas de suspensió es reemborsarà l'import abonat. icones-03 Oferim cursos fets a mida, impartits pels nostres consultors, in-company o a les nostres instal·lacions. Consulta el catàleg de cursos a www.comtecquality.com icones-02

  INSCRIPCIÓ

 • 2017-06-07 09:30 - 2017-06-07 13:30
  Formació - ACES PRESENTACIÓ L’article 59 de la Llei 19/2014, del 24 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que l’Administració Pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d’incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics. Aquest requeriment de posar a disposició dels usuaris cartes de serveis és per a tots els prestadors de serveis públics (incloent-hi les entitats privades prestadores de serveis concertats amb l’Administració). La carta de serveis és un document que constitueix els instruments mitjançant els quals les entitats que presten serveis públics informen a la ciutadania i els usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació a aquests i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació. Actualment a Catalunya, tot i ser un requisit reglamentari, l’immensa majoria d’entitats que presten serveis públics de salut encara no disposen d’una carta de serveis. A QUI VA DIRIGIT? Gerents, directors, caps de servei, responsables de qualitat i qualsevol altre professional d’entitats de l’àmbit sanitari i social, especialment d’aquelles que presten algun servei concertat o volen fer-ho. OBJECTIUS
  • Prendre consciència envers als requeriments vinculats a l’exigència de disposar d’una carta de serveis, establerts per l’article 59 de la Llei 19/2014, del 24 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Conèixer què és una carta de serveis i compromisos, la seva estructura i continguts, el seu procés d’elaboració, i la seva possible certificació en base a la norma UNE 93200.
  • Entendre les bondats de la cartes de serveis i compromisos com a eina de comunicació, de millora contínua, de rendició de comptes i de gestió de les expectatives dels usuaris i de la ciutadania.
  • Adquirir criteri per determinar la conveniència de disposar d’una carta de serveis i compromisos.
  CONTINGUTS
  • La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • La carta de serveis i compromisos com a eina de gestió.
  • La norma UNE 93200 com a guia per a elaborar una carta de serveis compromisos.
  • La certificació UNE 93200 de la carta de servies i compromisos.
  • Criteris per a la pressa de decisió vinculada a la carta de serveis i compromisos.
  Docent: Pau Negre. Soci i director executiu de Comtec Quality SA.   INSCRIPCIÓ
 • 2019-12-11 - 2019-12-12 Tot el dia
  El nou Model EFQM 2020 dóna resposta a les necessitats i inquietuds de les organitzacions que desitgen fer un salt exponencial en el seu procés de transformació, és un marc de referència per treballar avui pensant en el futur que inclou l'excel·lència en la gestió. Això implicarà una necessària transformació del procés de Reconeixement i, especialment, dels avaluadors que necessàriament hauran de transformar-se i convertir-se en Assessors Experts en Gestió, i adquirir l'experiència i coneixements necessaris per ajudar a les organitzacions en el seu procés de transformació. Objectius del curs:
  • Conèixer el nou Model EFQM 2020 i comprendre les principals diferències entre la versió 2013 i el nou Model EFQM 2020, prestant especial atenció a la seva estructura, objectius i propòsits que persegueixen cadascun d'ells.
  • Comprendre que el Model EFQM deixa de ser només un model d'excel·lència per a convertir-se, també, en un model de transformació, enfront del qual també és possible avaluar-se, encara que no s'ha dissenyat específicament per a això.
  • Comprendre i assumir el nou rol que esperem de l'avaluador, deixant de ser només un avaluador per convertir-se, també, en un guia, un coach, un assessor expert en gestió. Haurà de tenir l'experiència i coneixements necessaris per ajudar a les organitzacions en el seu procés de transformació, amb l'objectiu de realitzar les preguntes adequades que ajudin les organitzacions a desenvolupar tot el seu potencial com a organització i a aconseguir els seus objectius estratègics.
    Dates: 11 i 12 de desembre de 2019 Lloc: COEIC - Sala 3.1 Via Laietana, 39, Barcelona Professor: Pau Negre, Soci i Director de COMTEC Quality Inscripcions: Club Excelencia en Gestión
 • 2020-01-28 - 2020-01-29 Tot el dia
  El nou Model EFQM 2020 dóna resposta a les necessitats i inquietuds de les organitzacions que desitgen fer un salt exponencial en el seu procés de transformació, és un marc de referència per treballar avui pensant en el futur que inclou l’excel·lència en la gestió. Això implicarà una necessària transformació del procés de Reconeixement i, especialment, dels avaluadors que necessàriament hauran de transformar-se i convertir-se en Assessors Experts en Gestió, i adquirir l'experiència i coneixements necessaris per ajudar a les organitzacions en el seu procés de transformació. Objectius del curs:
  • Conèixer el nou Model EFQM 2020 i comprendre les principals diferències entre la versió 2013 i el nou Model EFQM 2020, prestant especial atenció a la seva estructura, objectius i propòsits que persegueixen cadascun d'ells.
  • Comprendre que el Model EFQM deixa de ser només un model d'excel·lència per a convertir-se, també, en un model de transformació, enfront del qual també és possible avaluar-se, encara que no s'ha dissenyat específicament per a això.
  • Comprendre i assumir el nou rol que esperem de l'avaluador, deixant de ser només un avaluador per convertir-se, també, en un guia, un coach, un assessor expert en gestió. Haurà de tenir l'experiència i coneixements necessaris per ajudar a les organitzacions en el seu procés de transformació, amb l'objectiu de realitzar les preguntes adequades que ajudin les organitzacions a desenvolupar tot el seu potencial com a organització i a aconseguir els seus objectius estratègics.
    Dates: 28 i 29 de gener de 2020 Lloc: COEIC - Via Laietana, 39, Barcelona Professor: Pau Negre, Soci i Director de COMTEC Quality Inscripcions: Club Excelencia en Gestión
 • 2020-04-16 16:00 - 2020-04-16 17:00
  Webinar exclusiu Club d'avaluadors EFQM del Club Excelencia en Gestión sobre la gestió en entorns VUCA en el qual s'analitzaran casos reals de l'actual crisi del COVID19. Pau Negre, Soci i Director de Comtec, presentarà aquest webinar, on tindrem l'oportunitat de reflexionar entorn les claus del Model EFQM i analitzarem diferents facetes de la gestió en entorns VUCA de manera específica, a partir de casos, situacions i exemples reals derivats de la irrupció de la crisi del COVID19, per a així perfeccionar la nostra capacitat per avaluar la gestió a partir d'elements concrets i específics. La crisi del COVID19 pot ser també una oportunitat per a millorar la nostra capacitat d'aportar valor a les organitzacions a través dels processos d'avaluació.   Data: 16 d'abril de 2020, de 16:00 a 17:00 h Lloc: online Ponent: Pau Negre, Soci i Director de Comtec Quality Organitza: Club Excelencia en Gestión  i Comtec Quality Inscripcions: Club Excelencia en Gestión
 • 2020-04-28 - 2020-04-29 Tot el dia
  El nou Model EFQM 2020 dóna resposta a les necessitats i inquietuds de les organitzacions que desitgen fer un salt exponencial en el seu procés de transformació, és un marc de referència per a treballar avui pensant en el futur que inclou l'excel·lència en la gestió. Això implicarà una necessària transformació del procés de Reconeixement i, especialment, dels avaluadors que necessàriament hauran de transformar-se i convertir-se en Assessors Experts en Gestió, i adquirir l'experiència i coneixements necessaris per ajudar a les organitzacions en el seu procés de transformació. Objectius del curs:
  • Conèixer el nou Model EFQM 2020 i comprendre les principals diferències entre la versió 2013 i el nou Model EFQM 2020, prestant especial atenció a la seva estructura, objectius i propòsits que persegueixen cadascun d'ells.
  • Comprendre que el Model EFQM deixa de ser només un model d'excel·lència per a convertir-se, també, en un model de transformació, enfront del qual també és possible avaluar-se, encara que no s'ha dissenyat específicament per a això.
  • Comprendre i assumir el nou rol que esperem de l'avaluador, deixant de ser només un avaluador per convertir-se, també, en un guia, un coach, un assessor expert en gestió. Haurà de tenir l'experiència i coneixements necessaris per ajudar a les organitzacions en el seu procés de transformació, amb l'objectiu de realitzar les preguntes adequades que ajudin les organitzacions a desenvolupar tot el seu potencial com a organització i a aconseguir els seus objectius estratègics.
    Dates: 28 i 29 d'abril de 2020 Lloc: online Professor: Pau Negre, Soci i Director de COMTEC Quality Inscripcions: Club Excelencia en Gestión
Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar