Responsabilitat social corporativa (Memòries GRI / ISO 26000 / SGE 21 / SA 8000) Responsabilitat social...

Responsabilitat social corporativa (Memòries GRI / ISO 26000 / SGE 21 / SA 8000)Responsabilitat social corporativa (Memòries GRI / ISO 26000 / SGE 21 / SA 8000)
  comtecquality.com  

Per a què serveix?

La responsabilitat social corporativa (RSC) és un plus per a les organitzacions que volen demostrar el seu compromís social i la seva ètica empresarial. Significa integrar en la gestió els aspectes economicofinancers i de bon govern, sense oblidar els ambientals i socials, de manera que és un bon moviment estratègic per millorar, no solament la gestió, sinó també la reputació de cara als altres clients i als diversos stakeholders.


En què consisteix?

La responsabilitat social corporativa va més enllà de les lleis i les normes: és la contribució activa i voluntària de les empreses al progrés social, econòmic i ambiental. Un cop analitzada l’empresa, es dissenya un programa que permeti integrar la responsabilitat social en l’estratègica global de l’organització i, després que s’hagi implementat correctament, es comuniquen les fites assolides mitjançant la certificació. També es pot optar per redactar i publicar memòries de sostenibilitat o memòries de responsabilitat corporativa, un exercici de rendiment de comptes que afavoreix la transparència i el prestigi social de l’organització.

Referències

Clínica Plató, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.

Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar