Gestió de la seguretat i salut laborals (OHSAS 18001 / Riscos psicosocials) Gestió de la seguretat i...

Gestió de la seguretat i salut laborals (OHSAS 18001 / Riscos psicosocials)Gestió de la seguretat i salut laborals (OHSAS 18001 / Riscos psicosocials)
  comtecquality.com  

Per a què serveix?

Per millorar la seguretat i la salut a la feina, ja que són factors clau per al rendiment laboral i empresarial. La implantació d’aquesta norma afavoreix que millorin les condicions de treball, augmenti el compromís i la motivació del personal i es redueixi el nombre d’accidents laborals i de baixes per malaltia, la qual cosa repercuteix en una disminució dels costos i la inactivitat. La certificació segons OHSAS 18001 també comporta un reconeixement extern important de les condicions de seguretat i salut laboral d’una empresa.

En què consisteix?

L’estàndard OHSAS 18001 especifica els requisits que ha de tenir un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball. El grau en què s’apliqui dependrà de l’organització, la naturalesa de les seves activitats, els riscos i la complexitat de les operacions. En tot cas, però, el primer pas serà definir la política de seguretat i salut en el treball, per poder identificar i avaluar els riscos i els perills. Es revisaran els procediments actuals per descobrir els punts febles i les àrees de millora de l’organització, i s’establirà un pla d’actuació que haurà de ser implementat correctament i, més endavant, avaluat. Una reunió final de revisió amb la Direcció assegurarà l’èxit de les auditories externa i interna.

Referències

Cailà & Parés, Hospital de Mollet, Hospital de Campdevànol

Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar