Consultoria de sistemes de gestió Consultoria de sistemes de...
Acreditació sanitària
Gestió de la qualitat (norma ISO 9001)
Gestió de la seguretat del pacient (norma UNE 179003)
Gestió ambiental (norma ISO 14001 / EMAS)
Carta de serveis i compromís (norma UNE 93200)
Gestió de la seguretat i salut laborals (OHSAS 18001 / Riscos psicosocials)
Sistemes integrats de gestió
Responsabilitat social corporativa (Memòries GRI / ISO 26000 / SGE 21 / SA 8000)
Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar