Serveis Serveis
Serveis
Consultoria estratègica
Quadre de comandament integral (CMI)
Planificació estratègica
Benchmark
Enquesta de clima laboral
Consultoria de sistemes de gestió
Acreditació sanitària
Gestió de la qualitat (norma ISO 9001)
Gestió de la seguretat del pacient (norma UNE 179003)
Gestió ambiental (norma ISO 14001 / EMAS)
Carta de serveis i compromís (norma UNE 93200)
Gestió de la seguretat i salut laborals (OHSAS 18001 / Riscos psicosocials)
Sistemes integrats de gestió
Responsabilitat social corporativa (Memòries GRI / ISO 26000 / SGE 21 / SA 8000)
Consultoria d’excel·lència en la gestió
Ruta cap a l’excel·lència
Consultoria d’operacions
Gestió per processos
Lean Management
Formació
Catàleg de cursos
Sectors
Salut i Benestar
Administració Pública
Esports
Indústria i Serveis
Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar