Polítiques Polítiques

Política de la Qualitat

Política de la Qualitat

La Direcció de COMTEC ha establert una Política de la Qualitat, que estableix les premisses per intentar garantir la qualitat del servei i la millora contínua, mantenint-se fidel a la filosofia de treball i als valors corporatius:


1 – Complir els requeriments i compromisos establerts amb els nostres clients.

2 – Adaptació a les necessitats i a la cultura corporativa dels clients

3 – Potenciar la comunicació i la informació al client.

4 – Garantir la competència professional.

5 – Facilitar l’accés al nostre servei i la disponibilitat dels nostres professionals.

6 – Oferir màxima confidencialitat.

Política de la QualitatVeure certificat


Política Ambiental

Política Ambienta

Disposem d’una Política Ambiental que promou la millora contínua per tal d’assegurar que les activitats de COMTEC es facin de manera respectuosa amb el medi ambient:


1 – Complir en tot moment els requisits legals aplicables y altres requisits relacionats amb el medi ambient.

2 – Identificar i controlar els aspectes ambientals per tal de prevenir la contaminació i possibles situacions d’emergència derivades.

3 – Reduir, sempre que ens sigui possible, els consums i els residus generats per les activitats pròpies.

4 – Assegurar una bona gestió dels residus generats

5 – Treballar amb proveïdors o col·laboradors que vetllin pel desenvolupament ambiental

6 – Sensibilitzar en matèria de medi ambient al personal que treballa a COMTEC o en el seu nom, fomentant bones practiques ambientals.

Política de la QualitatVeure certificat


Política de Seguretat i Salut en el Treball

Política de Seguretat i Salut en el Treball

Mitjançant la nostra Política de Seguretat i Salut en el Treball (SST), assumim el compromís d’implantar i desenvolupar un sistema de prevenció de riscos laborals que s’integrarà en el conjunt de les seves activitats i decisions, tant en els processos tècnics com en l’organització del treball i les condicions en què aquest es desenvolupi, incloent-hi tots els nivells jeràrquics.

En aquest sentit, COMTEC assumeix els compromisos següents:


1 – Evitar els riscos, avaluar aquells que no es puguin evitar i combatre els riscos en el seu origen.

2 – Complir la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals i altres requisits relacionats amb la SST.

3 – Promoure la millora contínua dels comportaments i nivells de prevenció de riscos laborals.

4 – Implicar tot el personal de l’empresa en la responsabilitat de la gestió de la prevenció de riscos laborals, incloent els contractistes i col·laboradors, en el compromís actiu en la millora de les condicions de treball i fomentant la participació, informació, formació i consulta.

La política de SST afecta tant les persones que treballen a l’empresa com els llocs i equips de treball.

Política de la QualitatVeure certificat

Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar