La nostra consultora Cristina Fontcuberta publica una artícle a la revista Entre Todos, publicada per l’Hospital Sagrat Cor de Martorell, on explica l’essència de les 3P’s del Lean: Propòsit, Procés, i Persones. En edicions anteriors de la revista el centre havia tractat conceptes del Lean, amb el que ha anat treballant en diferents projectes amb la finalitat de ser més eficients, guanyar en satisfacció dels llocs de treball i optimitzar processos.