L’autoavaluació és l’eix del Model EFQM d’Excel·lència. No és tan sol un element tècnic sinó que també és el primer pas per al canvi per identificar aquells aspectes que volem millorar. Des de la direcció hem de ser capaços de transmetre la cultura d’acceptació de la voluntat de millora, aconseguir que la gent accepti entrar en un procés d’autoavaluació en el qual va a jutjar-se a ella mateixa i veure que és el que pot millorar i allò en el que està donant bons resultats. Si aconseguim arrelar aquesta cultura en l’organització ja tindrem la nostra primera batalla guanyada en el camí cap a la millora. Pau Negre, Soci i Director Executiu de COMTEC, narra els factors que cal tenir en compte en la vessant tècnica per aconseguir que l’autoavaluació sigui una palanca de canvi.