En l’àmbit de la sanitat existeixen grans oportunitats d’aprendre i de compartir informació, però no sempre hi han els mecanismes que permeten fer-ho possible. Això no es pot atribuir a una manca d’interès per part dels gerents, sinó a altres raons:
• Manca de confiança per cedir les dades
• No dissenyar el projecte a partir de les necessitats establertes pels gerents
• Absència d’una entitat que lideri el projecte
Actualment La Unió suposa una plataforma excepcional per fer realitat la possibilitat de disposar de referents de comparació anònima d’indicadors entre diferents entitats. Per tant, es va determinar promoure una projecte d’aquest tipus en el sector de salut mental, en el que els gerents determinessin el format, la metòdica, i els indicadors objecte de comparació.