El 19 d’abril del 2007 va entrar en vigor el Reial Decret pel que s’aprovava el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. El nou reglament augmenta la seguretat jurídica i resol determinades qüestions o llacunes interpretatives que existien, amb especial atenció a tot allò que pot suscitar una major sensibilitat als titulars del dret i els subjectes obligats per la llei. Recull, a més, la interpretació de la Llei Orgànica feta pels Tribunals a través de la jurisprudència.