Revista online VISIONCEG 21.03.14

Durant 2013, 152 Avaluadors van ser valorats pels seus companys d’equip. Destaca l’alta puntuació d’11 d’ells, entre els qui es troba Pau Negre, que descriu l’avaluador excel·lent com aquell “capaç de promoure la millora de l’organització mitjançant conclusions que aportin un valor afegit, promoguin la reflexió i estimulin l’acció”, gràcies a una profunda comprensió de l’organització que avalua.