La FCBQ crea un apartat web específic on exposa el procés obert de reflexió per dissenyar el Pla Estratègic. La Federació compta amb COMTEC per recollir les diferents inquietuds, suggeriments o expectatives dels clubs per tal de convertir-los en mesures concretes i nous reptes de futur mitjançant aquest projecte.