Diari Sport 20.12.2016

El Diari Sport recull la decisió de l’executiva del Comitè Olímpic Internacional (COI), que va decidir concedir a Leandro Negre l’Ordre Olímpica, màxima distinció del Moviment Olímpic, en honor a les seves múltiples contribucions i esforç dedicat a la causa de l’esport, especialment al Moviment Olímpic.