L’Hospital Benito Menni CASM certifica la seva carta de serveis segons la Norma UNE 93200

L’Hospital Benito Menni CASM va assumir el repte de crear la seva carta de serveis i certificar-la segons la Norma UNE 93200 amb l’objectiu final d’acostar-se als seus usuaris i a la ciutadania informant dels serveis que presta, dels drets que els assisteixen en relació als serveis prestats i dels compromisos de qualitat que assumeix la institució en la seva prestació. El centre va superar amb èxit l’auditoria de la seva carta de serveis realitzada per part d’AENOR sobre la base de la Norma UNEIX 93200, convertint-se en la primera, i de moment única, entitat de salut mental de Catalunya amb una carta de serveis certificada.

La certificació, que es va obtenir l’11 de desembre de 2014, posa de manifest el compromís de l’entitat amb els usuaris i la ciutadania i fa que Benito Menni compleixi amb l’article 59 de la Llei 19/2014, del 24 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.