La gestió per processos a MC Mutual com a eina de millora

2012 – 2013

Per a MC Mutual, la gestió per processos no ha estat només una eina de millora i optimització de resultats, sinó que ha esdevingut un element clau en la gestió del canvi dins de l’organització. L’equip que va rebre formació durant el projecte pilot gestiona de manera autònoma el procés des del maig de 2013. Actualment, Comtec i MC Mutual continuen treballant en la gestió de la resta de processos.