La Clínica Corachan implanta i revalida el Model d’Acreditació Sanitària

2003-2007

La Clínica Corachan es va proposar obtenir l’acreditació sanitària segons el Model d’Acreditació per a Centres d’Atenció Hospitalària d’Aguts, impulsant la cultura de gestió de la qualitat. Sota aquest propòsit, Comtec va donar suport a Corachan tant per a l’obtenció de l’acreditació com per a la seva posterior renovació. Amb aquests objectius en ment, l’enfocament metodològic es va estructurar en 3 parts: avaluació, pla de millora i seguiment. La clínica va aconseguir acreditar-se segons el Model d’Acreditació per a Centres d’Atenció Hospitalària d’Aguts el 2009, alhora que va impulsar entre els seus treballadors una cultura de gestió de la qualitat i de millora continua durant els 6 anys que va durar el projecte.