El Grup CHM Salut Mental defineix les seves línies d’actuació amb un procés participatiu que desemboca en el Pla Estratègic 2017-2020

El Grup CHM Salut Mental incorpora quatre entitats amb compromís social: la Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts, la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, l’Associació Les Corts per la Inserció Laboral i la Fundació Privada Vol. Les seves entitats són sense ànim de lucre i duen a terme les seves activitats a l’entorn de l’atenció pública i des d’una perspectiva de salut mental comunitària integral. Per avançar en la prestació del servei els propers anys, l’organització va dissenyar i va establir el Pla Estratègic 2017-2020 acompanyat per COMTEC i amb la col·laboració de totes les seves institucions, amb un grau de participació global superior al 65% que reflecteix la implicació del seu personal en diferents nivells.