En els darrers dos anys la implantació del model EFQM d’excel·lència en la gestió empresarial ha experimentat una tendència a l’alça en el sector salut, passant de menys d’una vintena de centres acreditats a prop d’una cinquantena. El seu enfocament cap a l’obtenció de bons resultats pels diferents grups d’interès ha aconseguit consolidar-lo com un model de referència entre directius i professionals del sector. L’èxit del seu creixement es deu en part a la flexibilitat del model a l’hora d’adaptar-se a les necessitats de cada organització, atès que no és prescriptiu i s’ajusta diferents tipus d’organitzacions, tant públiques com privades.