PER PER
PER és una potent eina dissenyada pel Club de Excelencia en Gestión per dur a terme autoavaluacions en organitzacions, d’acord amb els requeriments del Model EFQM d’Excel·lència, que facilita i simplifica l’autodiagnòstic. La innovadora interfície d’anàlisi gràfica de Perfil captura les dades de l’autoavaluació i exposa, en temps real, els resultats en un variat espectre de representacions gràfiques, tant numèriques com gràfiques.

Close this popin
DESCARREGUEU LA COL·LECCIÓ COMPLETA:
'La gestió de la qualitat en els serveis assistencials'
Descarregar