El mètode de les 5S

La metodologia de les 5S és una eina de millora d’origen japonès desenvolupada per Toyota als anys 60, qui la va popularitzar -inicialment dins del sector automobilístic- però que s’ha comprovat que és una metodologia apta per a qualsevol empresa i sector amb bons resultats.

Va ser dissenyada amb l’objectiu d’incrementar la productivitat a través de millorar els entorns de treball. Aquest enfocament, centrat en les persones i en les condicions del seu lloc de treball, és part de l’essència del TPS (Toyota Production System), origen de la metodologia Lean que incorpora aquest mètode.

5S

Les 5S són conegudes d’aquesta manera a causa del nom de les seves cinc etapes, totes elles amb la lletra S (en japonès), Seiri(classificar), Seiton (ordenar), Seiso (netejar), Seiketsu (estandarditzar), Shitsuke (mantenir).

SEIRI (classificar): l’objectiu d’aquesta etapa és identificar els elements necessaris per desenvolupar l’activitat en el lloc de treball. Es requereix separar els elements necessaris dels innecessaris per posteriorment eliminar-los. Durant la separació és important identificar la freqüència d’ús dels elements necessaris així com la quantitat correcta. Una vegada es disposen els elements necessaris identificats per freqüència han de classificar-se per agrupar aquells amb freqüències d’ús similars. Cal tenir en compte que els elements separats inicialment com a innecessaris poden ser útils per a un altre lloc de treball.
Els resultats d’aquesta etapa s’observen amb la disminució d’estocs, d’obsolets, un major espai útil i la millora de la productivitat entre d’altres beneficis.

jesus-hilario-h-311382

SEITON (ordenar): l’objectiu d’aquesta etapa és dissenyar un nou espai de treball amb els elements classificats. S’ha de decidir quin lloc és el més adequat per a cada cosa de manera que cadascun dels elements disposi d’una ubicació assignada, és a dir, un lloc per a cada cosa i que cada cosa estigui en el seu lloc. Per escollir la ubicació de cada element s’ha de tenir en compte la classificació per freqüència d’ús realitzada en la fase anterior, així mantindrem el més aprop possible del lloc de treball aquells elements amb una major freqüència d’ús i ens anirem allunyant a mesura que la freqüència d’ús disminueix. Una vegada assignats els llocs es requereix organitzar i ordenar tots aquests elements al seu espai de manera que es faciliti la seva utilització. La identificació d’aquests espais ajuda a mantenir els elements en el seu lloc i reforça el caràcter visual de la metodologia, utilitzant per exemple etiquetes, colors, etc.
En finalitzar aquesta etapa s’observa un augment de la productivitat i una millora en les condicions de l’ambient de treball, reduint de forma considerable el ‘estrès’ visual del treballador/a.

jeff-sheldon-271733

SEISO (netejar): l’objectiu d’aquesta etapa és aconseguir un entorn de treball net i segur. Un entorn de treball net facilita la inspecció visual i la identificació de possibles desviacions o incidències que abans podien passar desapercebudes, això ajuda a prevenir que puguin incorporar-se en la cadena de valor provocant problemes de qualitat. No solament ha de realitzar-se la neteja dels elements de treball i de l’entorn sinó que cal identificar les fonts de brutícia per anul·lar-les o minimitzar-les. Durant la neteja és el moment de revisar tot l’entorn de treball eliminant elements innecessaris i col·locant-ne aquells que hagin quedat fora del seu lloc amb el que reforcem les etapes anteriors.
La millora de les condicions en el lloc de treball i la seguretat per al treballador/a així com la prevenció d’incidències de la cadena de valor són els beneficis més rellevants d’aquesta etapa.

SEIKETSU (estandarditzar): l’objectiu d’aquesta etapa és consensuar els resultats de les etapes anteriors incorporant aquestes dinàmiques en el treball diari. És necessari l’actualització de procediments i instruccions de treball per incorporar les millores definides en les etapes passades. Estandarditzar la nova dinàmica de treball requereix l’actualització d’aquests procediments, així com la creació de nova documentació que reculli les noves situacions i decisions preses. Els nous estàndards de treball han de ser acordats amb tots els treballadors/es implicats/des amb l’objectiu de consensuar la sistemàtica i facilitar la consolidació. La gestió visual en aquesta etapa adquireix una rellevància major que en les etapes anteriors, degut a que els responsables poden identificar oportunitats de millora amb major facilitat.
Aquesta etapa consolida i reforça les etapes anteriors i és necessària per no tornar al punt de partida.

SHITSUKE (disciplina): l’objectiu d’aquesta etapa és mantenir els resultats de les etapes anteriors incorporant aquesta sistemàtica en els hàbits de tots els treballadors, creant una cultura basada en la millora contínua. Per a això és essencial la disciplina i el compromís de tots els treballadors per assegurar l’èxit en el manteniment en el temps d’aquests resultats. El factor humà és clau en aquesta etapa que requereix de la responsabilitat individual, l’adopció de nous hàbits, el seguiment dels acords, la participació de totes les persones i el constant suport per part de l’adreça.
És aconsellable establir en aquesta etapa un senzill i breu check list que ens puntuï el nivell de manteniment de les millores adoptades, no tant amb l’objectiu d’obtenir un resultat numèric sinó perquè la persona responsable de la seva aplicació identifiqui desviacions que pugui corregir en aquest mateix instant.

glenn-carstens-peters-190592

La clau d’aquesta metodologia ha estat disposar d’un ordre i seqüència en activitats que, habitualment, es realitzen en qualsevol empresa per obtenir un correcte entorn de treball però que poden desenvolupar-se de forma desordenada i/o incompleta. L’aparent senzillesa d’aquesta metodologia és al seu torn la seva major complexitat, a causa d’un excés de confiança i a la relaxació una vegada obtinguts els primers resultats, per la qual cosa és crític assegurar l’última etapa Shitsuke (disciplina).

 

Lafotografica 016Després d’anys de dedicació a l’arquitectura, José María López va fer un tomb en la seva carrera professional i el 2011 va decidir inscriure’s al màster de Gestió de la Qualitat de l’Empresa de la Universitat Politècnica de Catalunya, submergir-se de ple en la consultoria de qualitat, primer a The Flow Factory i després a Comtec. D’altra banda, José María és Lean Practitioner i està certificat com a avaluador acreditat d’EFQM i com a auditor intern en sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001. La seva àrea d’especialització principal és la gestió per processos.

‘Lean Management’, clau de l’eficiència empresarial

El Lean és la eina clau per optimitzar recursos
El Lean és la eina clau per optimitzar recursos

El Lean Management és una filosofia de gestió, dotada de metodologia científica i unes eines concretes, que entén l’empresa com un conjunt que actua alhora, en la mateixa direcció i sentit, cap a un objectiu comú. Aquesta filosofia promou la creació de valor a través de l’eliminació d’activitats que no aportin valor afegit. Actualment, la seva implementació comporta més eficiència, més competitivitat i més sostenibilitat a mig termini, i amb una relació cost-efectivitat significativament favorable. Si bé és cert que el Lean aconsegueix resultats a curt termini, també cal tenir en compte que, per tal de fer una bona immersió, es necessita visió a mig-llarg termini.

La filosofia Lean busca comunicació efectiva i fer les coses fàcils: idees simples i un treball senzill que es pugui desenvolupar de manera fàcil. La principal diferència del Lean Management respecte altres sistemes de gestió de qualitat, recau en l’èmfasi que es fa en el respecte a les persones a través de la seva implicació i corresponsabilització, i en la manera com es posen en pràctica les seves eines.

Com apliquem la filosofia Lean?

El pensament i metodologia Lean és aplicable a diferents sectors, tan d’indústria com serveis, amb l’objectiu de potenciar l’eficiència i la competitivitat. Actualment, està demostrat que la seva aplicació té uns resultats molt positius, donat que aconsegueix que les empreses optimitzin recursos i millorin la seva gestió. El Lean Management ha guanyat especialment presència aplicat a organitzacions sociosanitàries, donat que contribueix a:

  • Augmentar la seguretat tant per a pacients com per a professionals.
  • Optimitzar el temps: reduir esperes i optimitzar les estades dels pacients sense afectar la qualitat del servei ofert.
  • Implicar als professionals en la resolució diària de problemes de manera eficient i proactiva.
  • Ser més àgils, adaptant-nos als constants canvis que ens envolten
  • Augmentar la capacitat de treball. Ser més eficients.

En som prescriptors

A Comtec tenim com a objectiu millorar la gestió de les empreses per potenciar els seus resultats. Això però, no esdevé una tasca fàcil sense haver aplicat les filosofies de ‘management’ que promovem de manera interna. Per aquest motiu, la filosofia Lean està present en el plantejament operatiu de Comtec, començant pel funcionament intern de la nostra pròpia empresa. I com ens ho apliquem internament això? A continuació relatem aspectes de la gestió interna i de negoci que hem i estem optimitzant amb un enfocament de millora i autoavaluació continua:

  • Sessions tècniques específiques de Lean : es tracta de trobar la manera d’aplicar el lean en el funcionament de la nostra empresa. Durant aquestes sessions, aprenem conceptes aplicables sobretot a la feina del consultor, que li pot servir per ser més rendible, augmentar la seva productivitat aprofitant més el temps, i en definitiva, poder oferir als clients el millor servei.
  • Lean als processos interns: hem creat diferents estàndards per processos aplicats a les propostes de treball que fem als nostres clients i per a la metodologia de treball ofertada de cadascuna de les línies de servei que oferim a Comtec.
  • Lean al lloc de treball: Recentment s’ha redissenyat l’oficina per què hi hagi flexibilitat en el lloc de treball. El que busquem és la polivalència dins d’un espai que habitem cada dia i que volem aprofitar al màxim. Per fer-ho, apliquem les 5S per tal de visualitzar tot el material, tenir-lo millor ordenat,més accessible, etc.
  • Lean al programa de gestió informàtic intern: ens hem centrat en fer una gestió més visual d’una eina que utilitzem diàriament i de la que depèn molt la bona organització de la nostra feina. Gràcies al Lean hem apostat per visualitzar tot en una mateixa pantalla, fer una gestió dels colors en semàfors indicadors d’estat, fer el volcatge de dades d’una pantalla a l’altre per evitar duplicitats, automatitzar certes dades per a que apareguin per defecte, etc.
  • Lean als processos d’avaluació ‘externs’ dels serveis ofertats, de cara als nostres clients; creem un Checklist estàndard per avaluar el grau de satisfacció dels nostres clients. Així establim els aspectes que avaluem, la vía a través de la qual fem arribar l’enquesta als nostres clients, etc.

Quin és el punt de partida de l’organització?

On es troba la teva empresa o entitat? T’interessa aplicar la metodologia? Segons quina sigui la teva necessitat, Comtec ofereix línies de servei, a diferents nivells, segons la profundització que es busqui, en la metodologia Lean. Des de començar a desenvolupar la gestió per processos amb un enfocament Lean, fer un anàlisi Lean de possibles projectes de millora a desenvolupar o problemes concrets a resoldre, o bé us agrada la filosofia i voldríeu fer una immersió en el camí Lean?

fontcu
Escrit per Cristina Fontcuberta

Cristina Fontcuberta no és només especialista en lean, sinó que ella mateixa personifica el concepte lean. Des que va tornar de la seva estada com a consultora lean al Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, combina la seva feina com a formadora a l’Institut Lean Management amb la seva activitat a Comtec. Els seus coneixements de l’àmbit sanitari i la seva experiència en gestió lean són una suma molt potent per al desenvolupament de projectes. També ha participat en diverses publicacions sobre aplicació dels principis lean al sector de la salut.