‘Lean Management’, key of business efficiency

El Lean és la eina clau per optimitzar recursos
El Lean és la eina clau per optimitzar recursos

El Lean Management és una filosofia de gestió, dotada de metodologia científica i unes eines concretes, que entén l’empresa com un conjunt que actua alhora, en la mateixa direcció i sentit, cap a un objectiu comú. Aquesta filosofia promou la creació de valor a través de l’eliminació d’activitats que no aportin valor afegit. Actualment, la seva implementació comporta més eficiència, més competitivitat i més sostenibilitat a mig termini, i amb una relació cost-efectivitat significativament favorable. Si bé és cert que el Lean aconsegueix resultats a curt termini, també cal tenir en compte que, per tal de fer una bona immersió, es necessita visió a mig-llarg termini.

La filosofia Lean busca comunicació efectiva i fer les coses fàcils: idees simples i un treball senzill que es pugui desenvolupar de manera fàcil. La principal diferència del Lean Management respecte altres sistemes de gestió de qualitat, recau en l’èmfasi que es fa en el respecte a les persones a través de la seva implicació i corresponsabilització, i en la manera com es posen en pràctica les seves eines.

Com apliquem la filosofia Lean?

El pensament i metodologia Lean és aplicable a diferents sectors, tan d’indústria com serveis, amb l’objectiu de potenciar l’eficiència i la competitivitat. Actualment, està demostrat que la seva aplicació té uns resultats molt positius, donat que aconsegueix que les empreses optimitzin recursos i millorin la seva gestió. El Lean Management ha guanyat especialment presència aplicat a organitzacions sociosanitàries, donat que contribueix a:

  • Augmentar la seguretat tant per a pacients com per a professionals.
  • Optimitzar el temps: reduir esperes i optimitzar les estades dels pacients sense afectar la qualitat del servei ofert.
  • Implicar als professionals en la resolució diària de problemes de manera eficient i proactiva.
  • Ser més àgils, adaptant-nos als constants canvis que ens envolten
  • Augmentar la capacitat de treball. Ser més eficients.

En som prescriptors

A Comtec tenim com a objectiu millorar la gestió de les empreses per potenciar els seus resultats. Això però, no esdevé una tasca fàcil sense haver aplicat les filosofies de ‘management’ que promovem de manera interna. Per aquest motiu, la filosofia Lean està present en el plantejament operatiu de Comtec, començant pel funcionament intern de la nostra pròpia empresa. I com ens ho apliquem internament això? A continuació relatem aspectes de la gestió interna i de negoci que hem i estem optimitzant amb un enfocament de millora i autoavaluació continua:

  • Sessions tècniques específiques de Lean : es tracta de trobar la manera d’aplicar el lean en el funcionament de la nostra empresa. Durant aquestes sessions, aprenem conceptes aplicables sobretot a la feina del consultor, que li pot servir per ser més rendible, augmentar la seva productivitat aprofitant més el temps, i en definitiva, poder oferir als clients el millor servei.
  • Lean als processos interns: hem creat diferents estàndards per processos aplicats a les propostes de treball que fem als nostres clients i per a la metodologia de treball ofertada de cadascuna de les línies de servei que oferim a Comtec.
  • Lean al lloc de treball: Recentment s’ha redissenyat l’oficina per què hi hagi flexibilitat en el lloc de treball. El que busquem és la polivalència dins d’un espai que habitem cada dia i que volem aprofitar al màxim. Per fer-ho, apliquem les 5S per tal de visualitzar tot el material, tenir-lo millor ordenat,més accessible, etc.
  • Lean al programa de gestió informàtic intern: ens hem centrat en fer una gestió més visual d’una eina que utilitzem diàriament i de la que depèn molt la bona organització de la nostra feina. Gràcies al Lean hem apostat per visualitzar tot en una mateixa pantalla, fer una gestió dels colors en semàfors indicadors d’estat, fer el volcatge de dades d’una pantalla a l’altre per evitar duplicitats, automatitzar certes dades per a que apareguin per defecte, etc.
  • Lean als processos d’avaluació ‘externs’ dels serveis ofertats, de cara als nostres clients; creem un Checklist estàndard per avaluar el grau de satisfacció dels nostres clients. Així establim els aspectes que avaluem, la vía a través de la qual fem arribar l’enquesta als nostres clients, etc.

Quin és el punt de partida de l’organització?

On es troba la teva empresa o entitat? T’interessa aplicar la metodologia? Segons quina sigui la teva necessitat, Comtec ofereix línies de servei, a diferents nivells, segons la profundització que es busqui, en la metodologia Lean. Des de començar a desenvolupar la gestió per processos amb un enfocament Lean, fer un anàlisi Lean de possibles projectes de millora a desenvolupar o problemes concrets a resoldre, o bé us agrada la filosofia i voldríeu fer una immersió en el camí Lean?

fontcu
Escrit per Cristina Fontcuberta

Cristina Fontcuberta no és només especialista en lean, sinó que ella mateixa personifica el concepte lean. Des que va tornar de la seva estada com a consultora lean al Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, combina la seva feina com a formadora a l’Institut Lean Management amb la seva activitat a Comtec. Els seus coneixements de l’àmbit sanitari i la seva experiència en gestió lean són una suma molt potent per al desenvolupament de projectes. També ha participat en diverses publicacions sobre aplicació dels principis lean al sector de la salut.