Vols resultats? posa’t objectius!

objetivoEls resultats ens envolten a la nostra vida quotidiana i formen part de nosaltres com a individus, al néixer ens convertim en un resultat i durant el transcurs de la nostra vida i en qualsevol àmbit, acadèmic, social, familiar, laboral, emocional, etc., se’ns mesura, avalua, inclús valora pels nostres resultats.

Llavors, si tenim el concepte “resultat” tan integrat i valorem la seva importància, què fa que no sempre obtinguem els resultats desitjats? O, per què tothom no valora de la mateixa forma el mateix resultat?

Si el resultat és la conseqüència d’un fet, el propòsit que definim abans d’iniciar l’acció, l’anomenem objectiu. És, per tant, sobre l’objectiu on primer hem d’actuar perquè el gap (diferència) entre objectiu i resultat sigui el mínim possible.

Podem agrupar els objectius en dues tipologies segons el seu nivell de detall:

 • L’objectiu general: normalment es defineixen com objectius més globals sense especificacions, on el protagonisme recau sobre l’acció i el fet d’executar-la comporta l’assoliment de l’objectiu (p.ex. finalitzar el projecte nº 1234, implantar un nou sistema informàtic, obtenir un reconeixement / certificació / segell, etc.).
 • L’objectiu SMART: SMART és l’acrònim de Specific (Específic), Measurable (Mesurable), Attainable (Assolible), Relevant (Rellevant) i Time Based (a Temps).
  • Específic: l’objectiu ha de ser el més concret possible, qualsevol persona ha d’entendre què es vol aconseguir.
  • Mesurable: l’objectiu ha de ser quantificable, ha de permetre la vinculació d’un indicador o variable que permeti valorar la seva eficàcia.
  • Assolible: l’objectiu ha de ser ambiciós però raonable, que es consideri un repte però dintre de les nostres possibilitats.
  • Rellevant: l’objectiu ha de ser important per al grup d’interès al què es dirigeix, afecta o es relaciona amb el resultat que es vol assolir.
  • A Temps: l’objectiu ha d’estar limitat en el temps, es requereix definir el “quan” per valorar l’assoliment.

smart-acronymL’assoliment d’un objectiu SMART no depèn només de l’execució de l’acció sinó que, a més, requereix el compliment de les condicions definides (p.ex. reduir a la meitat el nombre de nafres per pressió en 4 mesos, programar visites a consultes externes en menys d’una setmana des de la derivació per al proper trimestre, millorar en un 20% el volum de vendes abans de 6 mesos, etc.).

El lector pot pensar que la clau és definir sempre un objectiu SMART per aconseguir l’èxit en els seus propòsits personals o professionals, però no és necessàriament una condició “sine qua non”, en ocasions pot ser fins i tot excessiu o sobredimensionat el resultat esperat. És cert que un major detall pot ajudar a definir millor el camí que cal transcórrer des que definim un propòsit fins que obtenim un resultat. El moment de maduresa de l’organització, les característiques del resultat, les necessitats i expectatives del grup d’interès al què ens dirigim, o els mitjans disponibles per mesurar l’objectiu poden condicionar l’elecció.

Un dels principals problemes que s’observen en les organitzacions és la utilització d’objectius generals per defecte, i es que la definició d’un objectiu general és més senzilla i, en definitiva, amb un menor grau de compromís amb el resultat. Un compromís que marcarà el grau d’exposició del responsable o responsables a l’hora de valorar el resultat.

Aquests casos són evidents quan l’objectiu es descriu amb verbs com millorar, augmentar, reduir, etc., habituals per a definir objectius SMART i de baixa precisió per avaluar objectius generals.

Exemple 1:

 • Objectiu general: Millorar l’adherència al tractament farmacològic dels pacients majors de 65 anys.
 • Objectiu SMART: Millorar l’adherència al tractament farmacològic, passant del 60% al 85% dels casos, en pacients majors de 65 anys durant el primer mes de tractament.

Exemple 2:

 • Objectiu general: Augmentar el nombre de cirurgies diàries programades.
 • Objectiu SMART: Augmentar de 3 a 6 cirurgies diàries programades per al servei d’oftalmologia per al segon semestre de l’any.

Exemple 3:

 • Objectiu general: Reduir les heteroagressions a la unitat d’hospitalització.
 • Objectiu SMART: Reduir un 30% l’índex d’heteroagressions a la unitat d’hospitalització en 3 mesos.

Els objectius, generals o SMART, per sí sols no són garantia d’èxit però són el primer pas per a dissenyar en nostre pla d’accions i focalitzar el nostre equip. Vols resultats? Posa’t objectius!

 

Escrit per José Maria López

Després d’anys de dedicació a l’arquitectura, José María López va fer un tomb en la seva carrera professional i el 2011 va decidir inscriure’s al màster de Gestió de la Qualitat de l’Empresa de la Universitat Politècnica de Catalunya, submergir-se de ple en la consultoria de qualitat, primer a The Flow Factory i després a Comtec. D’altra banda, José María és Lean Practitioner i està certificat com a avaluador acreditat d’EFQM i com a auditor intern en sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001. La seva àrea d’especialització principal és la gestió per processos.

 

 

Deixa un comentari